Yağlı tohumların içeriğinde bulunan yağın alınması sonucu geriye kalan yan mamule küspe denmektedir. Küspeler genel anlamda yem sanayinde protein kaynağı olarak anılmakta ve kullanılmaktadır. Ayçiçek tohumu küspesi, küspe grupları içerisinde hayvan beslemede önemli bir yer tutmaktadır. Küspeler, tabi tutuldukları proseslere göre değişik yapılara ve değerlere sahip olurlar. Ayçiçek tohumu ekspeller (vidalı) preslerden geçirilerek yağının bir kısmı alınır. Bu aşamadan sonra meydana gelen küspe, EKSPELLER AYÇİÇEK TOHUMU KÜSPESİ veya YAĞLI KEK olarak isimlendirilir. Yağlı kek ekstraksiyondan geçirildiğinde yağı düşük proteini yüksek ürüne dönüşür. Protein yüksekliği kabuk ayrımıyla doğrudan orantılıdır. Ayrılan kabuk miktarına göre Ayçiçeği Tohumu Küspesi %25 ila %44 arasında protein içeriğine sahip olabilir.