Etanol üretiminde, nişasta fermantasyonuyla etil alkol (Etanol) elde edilir. Etil Alkol (Etanol) üretimi sonrasında arta kalan, bünyesinde birkaç çözünür maddeyi de bünyesinde bulunduran posanın kurutulması sonucu elde edilen ürüne DDGS adı verilir. DDGS, İngilizce (Dried Distillers Grains with Solubles) “kurutulmuş damıtık tahıl ve çözünür maddeleri” kelimelerinin baş harfleri kullanılarak oluşturulan bir ifadedir. Tahıl tanesinin etil alkol (Etanol) üretimde kullanılmayan, endosperm ve embriyosu (Rüşeym) gibi kısımları, ürüne protein ve enerji olarak ekstra değer katar.

DDGS, değerli ve yüksek protein içeriği ile protein kaynağı olarak kullanılır. Aynı zamanda yüksek yağ içeriği ile enerji kaynağı olarak ta yem sanayisinin vazgeçilmez hammaddelerinden bir haline gelmiştir. Aromatik kokusu ayrı bir değer olarak görülmelidir. Etil Alkol (Etanol) hangi tahıldan elde ediliyor ise, posası, yani DDGS de aynı tahılın adı ile birlikte anılır. Mısır, Buğday ve Arpa sırasıyla Etil Alkol (Etanol) üretiminde en çok kullanılan tahıllardır.