Pirinç kepeği, su içinde bataklıkta yetişen tek tahıl bitkisi olarak bilinen çeltik, işleme prosesinden elde edilen bir yan mamuldür. Çeltik (kabuğu ayıklanmamış pirinç) öncelikle dış kabuğundan arındırılır. Bu kabuğa kavuz adı verilir. Kavuz, sindirilemeyen yüksek selüloz içeriği sebebiyle, yem olarak değerlendirilmeyen bir yan üründür. Genellikle kuru zemin oluşturmak adına tavuk altlığı olarak kullanılır.

Kavuzundan ayrılmış çeltik tanesi, pirinç olmuş sayılır. Bu haliyle pazara kahverengi pirinç olarak arz edilebilir. Dane işlenmeye devam edilirse beyazlaştırma işlemine tabi tutulur. Beyazlaştırma işleminde kavuzdan arındırılmış danenin dış kabuğu soyulur. Pirinç kepeği bu işlemde elde edilir. Pirinç Kepeğinin besleme değerleri işleme tesisinin alt yapısına, işlenen çeltiğin çeşidine göre değişlik göstermektedir. Pirinç kepeğinin içerisine embriyo, duruma göre küçük pirinç kırıkları da girmektedir. Ürün yem hammaddesi olarak, yüksek yağlı bir enerji kaynağıdır. İçerisine kaçan pirinç kırıkları ürünün nişasta değerlerine yansımaktadır. Bazı tesislerin kavuzu kıyarak ürüne karıştırdıkları görülmektedir. Özellikle bazı ithal ürünlerde buna sıkça rastlanmak mümkündür. Pirinç kepeği içerdiği yüksek yağ sebebiyle uzun süreli depolamaya uygun değildir. Özellikle sıcak mevsimlerde mümkün olduğunca taze tüketilmelidir. Aksi takdirde üründe acılaşma olma ihtimali yüksektir. Yağı çıkarılmış pirinç kepeği de mevcuttur. Yağı gıda, kozmetik ve ilaç sektöründe de kullanılmaktadır. Yağı çıkarılmış ürüne yağsız veya az yağlı pirinç kepeği adı verilir.