Gerek insan tüketimi, gerek hayvan beslemesinde ve sanayinin değişik kollarında hammadde olarak kullanılan önemli bir tahıl kaynağıdır. Dünyada üretilen mısırın %65-70 i hayvan yemi olarak, %20 si direkt insanlar tarafından tüketilmektedir. Geri kalan %10-15 lik kısım sanayide değerlendirilmektedir. Mısır tüm hayvanlara verilebildiği gibi özellikle kanatlı beslemede yoğun olarak kullanılmaktadır. Bunun başlıca sebebi enerji değerinin yüksek oluşu, iyi bir deri ve yumurta sarısı pigmentasyonu sağlamasıdır. Koyun ve keçiler dışındaki geviş getirenlere verilirken kabaca kırılması ya da ezilmesi gerekmektedir. Aksi halde yedirilen mısırların önemli bir kısmı sindirilmeden dışkı ile atılmaktadır.