Buğday, buğdaygiller ailesinden bütün dünyada ıslahı yapılmış tek yıllık otsu bir bitkidir. Karasal iklimde yoğun olarak tercih edilir. Mısır ile birlikte dünyada en çok ekimi yapılan tahıl kaynağıdır.  Un ve yem sanayinde kullanılan temel bir gıda maddesidir. Kabuğu (kepek) ayrılabileceği gibi ayrılmadan da öğütülebilir.  Beslenme için lüzumlu olan nişasta ve proteinli maddeleri oldukça uygun bir oranda ihtiva eder. Bundan dolayıdır ki hemen hemen her devirde insanların en önemli gıda maddesi olmuştur. Koyun ve keçiler dışındaki geviş getirenlere verilirken kabaca kırılması ya da ezilmesi gerekmektedir. Aksi halde yedirilen buğdayların önemli bir kısmı sindirilmeden dışkı ile atılmaktadır.  Kanatlı beslemesinde mısırdan sonra en çok tercih edilen tahıl kaynağıdır.