Buğdaygillerden malt ve yem olarak kullanılan önemli bir tahıl bitkisidir. Bira sanayisinin dışında neredeyse tümü hayvan yemi olarak değerlendirilmektedir. Arpanın protein içeriği ve kalitesi çok yüksek değildir. Arpa proteini lizin, triptofan ve sistin gibi aminoasitler bakımından mısırdan daha zengindir. Arpa tüm hayvanlarda kullanılabildiği gibi özellikle geviş getiren hayvanlar için daha uygundur. Koyun ve keçiler dışındaki geviş getirenlere verilirken kabaca kırılması ya da ezilmesi gerekmektedir. Aksi halde yedirilen arpaların önemli bir kısmı sindirilmeden dışkı ile atılmaktadır.